نوشته های مربوط به برچسب: تلویزیون کامپیوتری - صفحه 2

۱۳۹۲/۰۹/۱۰

تبدیل کامپیوتر به تلویزیون

گیرنده دیجیتال کامپیوتر ۸ دیدگاه
خواندن ادامه نوشته ...
تبدیل کامپیوتر به تلویزیون

رایانه‌ها جزء وسایلی هستند که در هر جایی یافت می‌شوند. از طرف دیگر تلویزیون هم بودنش همه جا لازم است تا بتوانیم شبکه‌های مختلف را دریافت کنید و از اوقات خود استفاده کنید. اما آیا می‌توان این دو دستگاه را با هم اقدام کرد تا هم در هزینه و هم در امکانات صرفه جویی کرد؟ […]